Pålitliga källor – om vår data

Vi strävar efter korrekt och pålitlig information. Här hittar du därför information om våra källor samt information om uträkningar och annat som kan vara intressant för att du ska kunna känna tilltro till informationen på Livsmedelsdata.se.

Näringsämnen

Livsmedelsverkets API

Databasen för näringsämnen hos Livsmedelsverket


RDI

Rekommenderat dagligt intag hämtas från Livsmedelsverket.

Ex:

RDI för magnesium

RDI för vitamin D

Dessa är publicerade längst ner på sidor som:

https://www.livsmedelsdata.se/mineraler/magnesiumrik-mat/#rdi
https://www.livsmedelsdata.se/vitaminer/vitamin-d/#rdi


DRI

DRI betyder ”Dagligt Referensintag” och  vid uppmärkning av livsmedel. Det är det genomsnittliga dagsbehovet av ett näringsämne och ska inte misstas för RDI som är ett Rekommenderat Dagligt Intag för en viss grupp som bestäms av bland annat kön och ålder

DRI från Livsmedelsverket


Proteinbehov

Baseras på:

Livsmedelsverket – hur mycket är lagom?


 

Tillbaka till toppen