BMI-räknare

En BMI-räknare är ett enkel verktyg som hjälper dig att beräkna ditt Body Mass Index (BMI). Det är en indikation på om du har en hälsosam vikt baserat på din vikt och höjd. Det är enkelt att använda och ger snabbt ett resultat.


Räkna ut BMI

BMI (Body Mass Index) räknas ut med hjälp av följande formel:
BMI = Vikt (kg) / (Höjd (m))^2

Exempel:
För en person som väger 68 kg och är 1,73 m lång, skulle formeln se ut så här:
BMI = 68 / (1,73)^2 = 68 / 2,9929 = 22,73

Observera att vi i vår BMI-räknare valt att anpassa formeln till centimeter.


BMI Tabell

Allvarlig undervikt

 • BMI Värde: Under 16
 • Beskrivning: Risk för näringsbrist och andra hälsoproblem

Undervikt

 • BMI Värde: 16 – 16.9
 • Beskrivning: Risk för näringsbrist

Lätt Undervikt

 • BMI Värde: 17 – 18.4
 • Beskrivning: Mild risk för näringsbrist

Normalvikt

 • BMI Värde: 18.5 – 24.9
 • Beskrivning: Generellt sett en hälsosam vikt

Övervikt

 • BMI Värde: 25 – 29.9
 • Beskrivning: Risk för hjärt- och kärlsjukdomar, högt blodtryck

Fetma klass I

 • BMI Värde: 30 – 34.9
 • Beskrivning: Hög risk för hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes

Fetma klass II

 • BMI Värde: 35 – 39.9
 • Beskrivning: Mycket hög risk för hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes

Fetma klass III

 • BMI Värde: Över 40
 • Beskrivning: Extremt hög risk för hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes

Vad är bristerna med BMI?

Även om BMI är en generell indikation på hälsa och vikt och är ett vanligt verktyg som används av läkare och hälso- och sjukvårdspersonal vid hälsobedömningar finns det brister med BMI:

 1. BMI tar inte hänsyn till skillnaden mellan muskel- och fettmassa, vilket innebär att en person med hög muskelmassa kan få en högt BMI-värde, trots att de är i god form.
 2. De rekommenderade BMI-intervallen är desamma för män och kvinnor och för alla åldersgrupper, vilket kan vara problematiskt eftersom det är naturligt för vikt och kroppssammansättning att ändra sig med åldern.
 3. En person med normalvikt enligt BMI-listan kan fortfarande lida av hälsoproblem, medan en person med övervikt eller fetma enligt BMI-listan inte alltid har hälsoproblem.
 4. BMI tar inte hänsyn till skillnaden mellan kroppstyper och bygger på en generell formel, vilket kan leda till felaktiga bedömningar.
 5. Misslyckas med att bedöma kroppsfettprocent: BMI är en indikation på vikt i förhållande till höjd, men säger ingenting om en persons kroppsfettprocent.

Det är viktigt att känna till dessa svagheter och att alltid rådfråga en läkare eller hälsoprofessionell för en mer detaljerad bedömning av din hälsa.


BMI och ålder

BMI kan tolkas olika beroende på åldersgrupp. Hos barn och ungdomar används ofta en ålder- och könsspecifik BMI-tabell, eftersom deras kroppar är i utveckling. BMI för äldre kan också vara missvisande, eftersom muskelmassan ofta minskar med åldern, vilket kan resultera i en lägre BMI trots eventuell ökning av kroppsfett. Vissa experter menar att ett högre BMI kan vara fördelaktigt för äldre, då det kan ge en viss skyddande effekt mot benbrott och andra åldersrelaterade sjukdomar. Det är därför viktigt att ta ålder i beaktande när man tolkar BMI-värden och inte enbart förlita sig på generella tabeller.


BMI och självbild

BMI har ofta blivit kritiserat för dess potentiella påverkan på självbild och mental hälsa. Trots att det är en objektiv mätmetod, kan en klassificering som ”överviktig” eller ”underviktig” ha en negativ effekt på en individs självkänsla och självbild. Det kan också leda till en ohälsosam fixering vid siffror snarare än en övergripande hälsosam livsstil. Det är därför viktigt att komma ihåg att BMI inte är en fullständig bedömning av en individs hälsa och bör inte användas som den enda faktorn för att bedöma en individs självvärde eller fysiska kondition.


Så tolkas ditt BMI-resultat

Att tolka ditt BMI-resultat kräver en helhetssyn. Det är en startpunkt för att utvärdera din kroppskomposition, men det bör kompletteras med andra tester och utvärderingar. En person med ett BMI som indikerar ”normalvikt” bör inte automatiskt anta att de är ”hälsosamma”, precis som en person med ett ”överviktigt” BMI inte nödvändigtvis är ”ohälsosam”. Andra faktorer som blodtryck, kolesterolnivåer, blodsocker, och livsstilsfaktorer som kost och motion bör också beaktas. Om du är osäker på vad ditt BMI betyder i ditt specifika fall är det alltid bra att rådgöra med en läkare eller annan hälsoprofessionell.


Frågor och kontroverser kring BMI

Trots att BMI är en allmänt accepterad mätmetod, finns det många kontroverser kring dess användning. En av de största invändningarna är att BMI inte skiljer på muskelmassa och fettmassa. Detta är särskilt relevant för idrottare och de som regelbundet tränar styrketräning, då de kan klassificeras som ”överviktiga” eller ”feta” enligt BMI-skalan trots att deras kroppsfettprocent är låg. Dessutom har vissa forskare ifrågasatt användningen av samma BMI-skala för olika etniciteter, då kroppskomposition och hälsorisker kan variera beroende på etnisk bakgrund. Slutligen är det kontroversiellt att använda BMI som ett enda mått på en individs hälsa, givet att det inte tar hänsyn till andra viktiga hälsomarkörer.

Tillbaka till toppen